Algemene voorwaarden psv kampen

Voorwaarden Ponyclub Toi Toi  

Regels voor alle (aspirant)leden van de Ponyclub Toi Toi: 

Om te kunnen lessen moet je lid zijn van de Ponyclub Toi Toi.  

Contributie en eventueel huur van de pony worden maandelijks via een machtiging  geincasseerd.  

Het lidmaatschap en de eventuele huurpony, moet een maand van tevoren worden opgezegd  via E-mail of schriftelijk (lopende maand telt niet mee),  

zo lang er niet is opgezegd wordt de contributie en eventuele huur doorberekend.  

Leden van de Ponyclub Toi Toi hebben recht op 1 uur les per week op de daarvoor  vastgestelde tijden, leden met een eigen pony mogen verder vrij gebruik maken van  de rij faciliteiten van het Hippisch Centrum en kunnen eventueel extra lessen volgen.  

Het is de bedoeling dat je zelf je pony poetst, opzadelt, etc. Het is de bedoeling dat  je dit zelfstandig doet. Het is verplicht om na het poetsen, hoeven uitkrabben, etc.  het eventuele afval (haren, mest, etc.) zelf op te ruimen (ook de wasplaats).  Ben je nog te klein om dit zelf te doen dan moeten je ouders/verzorgers je daarbij helpen.  

Hou de kistenkamer netjes, ruim je spullen op en doe je kist op slot.  

Het is fijn als de lessen op tijd beginnen, zorg dus dat je ruim op tijd aanwezig bent,  houdt rekening met het rijklaar maken van de pony.  

Pony rijden moet veilig gebeuren, daarom is het verplicht een veilige,  goed passende cap te dragen en rijlaarzen of rijschoenen (ook tijdens het vrij rijden).  Gymschoenen zijn verboden.  

  

In welke les je rijdt en bij wie is afhankelijk van wat je al kunt,  

daarom maakt de instructie/bestuur de indeling.  

Je moet aan de instructie doorgeven als je niet kan komen rijden, het liefst een dag  of langer tevoren. Als je onverwacht niet kan komen moet je in ieder geval naar de club  bellen om je af te melden.  

Tijdens de lessen moet men de aanwijzingen van de instructie opvolgen.  

Zorg dat je op de hoogte blijft: kijk iedere week als je komt rijden op het prikbord of  op de website (www.pctoitoi.info), daar staan soms belangrijke dingen!  Een les die verzet wordt, een leuke activiteit en belangrijke telefoonnummers.  

Soms wordt er gesprongen in de lessen. De hindernissen moeten jullie na de les opruimen. 

De Ponyclub Toi Toi is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel.  

Als je wat wilt gebruiken van een ander, vraag dat dan eerst en leg of geef dat dan  ook daarna meteen terug.  

Van een ieder wordt verwacht dat men zich, op het terrein van de manege, sportief en met  verantwoordelijkheidsgevoel gedraagt jegens anderen, alsmede jegens de pony’s en de  paarden,  

voor minderjarigen zijn de ouders/verzorgers hiervoor verantwoordelijk.  

(aspirant)Leden en hun ouders/verzorgers zijn verplicht om te helpen bij activiteiten  van de Ponyclub Toi Toi (o.a. helpen bij wedstrijden, in de kantine, etc,  zie o.a. de folder “Vele handen maken licht werk“).  

Regels voor leden van de Ponyclub Toi Toi op een huurpony: 

De huurder is (mede)verantwoordelijk voor het welzijn van de pony. Dit houdt o.a. in dat  de pony niet overmatig belast wordt, niet onnodig bestraft, altijd droog gestapt in  het weiland of in de stal gezet wordt:  

kortom de huurder dient zich als een zorgzaam eigenaar te gedragen.  

Als je vrij rijdt moet je eerst een tijdje stappen (warming-up, minimaal 10 minuten)  voordat je de pony laat draven en galopperen. Tijdens het vrij rijden mag er  niet gesprongen worden. Er is geen toezicht tijdens het vrij rijden,  

ouders/verzorgers zijn hier zelf voor verantwoordelijk.  

De pony mag alleen door de huurder bereden worden, indien de huurder is verhinderd dan  mag een andere huurder zijn/haar les en of vrij rijden overnemen,  

zorg in ieder geval voor voldoende beweging voor de pony.  

Alle clubpony’s hebben een eigen zadel en hoofdstel. Deze spullen hangen in de zadelkamer,  deze zit normaal gesproken op slot, ieder lid op een huurpony kan hier een sleutel  van krijgen (statiegeld € 3,50). Het hek voor de zadelkamer wordt door anderen geopend.  Wees zuinig op de spullen (onderhoud zadel en hoofdstel) en ruim alles netjes op,  wat je kwijt of kapot maakt moet je zelf vergoeden.  

Je moet zelf voor borstels, hoeven krabber, halster en een dekje zorgen voor de pony,  eventueel samen met de anderen, zorg ervoor dat het dekje op tijd gewassen wordt,  het dekje niet nat onder het zadel weggehangen.  

Als er iets te melden is over de pony of het materiaal, doe dit dan zo snel mogelijk.  

De stal van de huurpony moet (minimaal) 1 x per week worden uitgemest, ook in de  periodes als er geen lessen zijn, je moet dit in onderling overleg doen met de andere  leden op de huurpony. Ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat het uitmesten  daadwerkelijk gebeurd.  

De pony’s worden door de aangewezen verzorger van voedsel voorzien, geef dus nooit 

ongevraagd voedsel aan de pony’s en paarden op de manege.  

Controleer altijd of de pony ’s winters een deken op heeft.  

Indien een huurpony niet beschikbaar is (ziekte), dan kan men in principe geen  aanspraak maken op een vervangende pony, indien voorhanden dan kan men hier gebruik  van maken. Als de huurpony langer dan 1 maand niet gebruikt kan worden en er ook geen  vervangende pony beschikbaar is, dan zal de huur voor de pony (niet het lidmaatschap)  stil gelegd worden na deze maand.  

Bij “ziekte” van een huurpony, kun je eventueel ingeroosterd worden om bepaalde  werkzaamheden te doen om de pony zo snel mogelijk weer beter te krijgen.  

De huurpony mag 1 uur per week tijdens de les worden gebruikt en 1 uur per week voor  vrij rijden (dit laatste is incl. droogstappen). Het vrij rijden is op vastgestelde tijden.  

Het zadel hoofdstel, etc. moeten na gebruik netjes in de zadelkamer op de daarvoor  bestemde steunen worden opgehangen. De zadelkamer moet worden afgesloten.  

Regels voor aspirant-leden van de Ponyclub Toi Toi: 

Tijdens de les is er een ouder/verzorger aanwezig (zijn er eventueel andere  kinderen mee, zorg er dan voor dat deze zich rustig gedragen,  

(pony’s kunnen schrikken met alle gevolgen van dien).  

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij (in voorkomende gevallen) meehelpen  met het “rijklaar” maken van de pony (van stal halen, borstelen, opzadelen, afzadelen,  naar stal of weiland brengen) en het begeleiden van uw kind tijdens de les,  dit is geen “vanzelfsprekende” verantwoordelijkheid van de instructie of Ponyclub Toi Toi.  

Bestuur Ponyclub Toi Toi