Privacy verklaring PSV Kampen

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als  paardensportvereniging moeten we daaraan ook voldoen.  

Om de overeenkomst van lidmaatschap uit te kunnen voeren en de kosten van het lidmaatschap in  rekening te brengen hebben we ‘gewone persoonsgegevens’ nodig. Deze gegevens bestaan uit uw  naam en adresgegevens, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummers (vast en/of mobiel) en  bankrekening nummer. Wij werken niet met ‘bijzondere persoonsgegevens’ deze blijven dan ook  voor uw privacy gewaarborgd.  

Tot deze gegevens hebben uitsluitend bestuursleden van de Paardensportvereniging toegang, welke  een geheimhoudingverklaring hebben ondertekend met als doel vertrouwelijk met persoonlijk  gegevens om te gaan. Bescherming van deze gegevens vindt plaats door het beperken van het aantal  gebruikers (secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretariaat). De computer(s) waarop deze  gegevens zijn opgeslagen te voorzien van gebruikersnaam en wachtwoord, van de nieuwste  software- en beveiligingsupdates en mailen via beveiligde server.  

Wij bewaren uw gegevens ook na beëindigen van het lidmaatschap met als doel mensen te kunnen  benaderen voor een reünie en denk ook aan een smoelenboek. Mocht u dit niet willen dan kunt u  dat aangeven bij het opzeggen van uw lidmaatschap. 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met anderen, behoudens wettelijke verplichtingen (politie,  justitie). 

Er bestaan ook Whatsapp groepen, waarin de meeste leden zijn opgenomen. Denk aan de  huurledenapp of de lesapp. Deze worden niet door het PSV bestuur beheerd. Indien u uit privacy  overwegingen niet in deze groep wenst te zijn opgenomen, dan kunt u deze whatsapp groep  verlaten.  

Ten behoeve van het inzetrooster PSV worden vanuit het secretariaat alleen uw naam en mailadres  gedeeld met de beheerder van inzetrooster. 

Wedstrijduitslagen en soms foto’s en filmpjes van u willen we graag op onze website of facebook  kunnen plaatsen en in nieuwsbrieven.  

Ten behoeve van subsidieaanvragen voor de vereniging zoals Stichting Grootburgerweeshuis worden  namenlijsten met adres en geboortedatum gedeeld. Zo ook t.b.v. afdracht aan stichting HCK. 

Nieuwsbrieven worden op de website geplaatst en per mail onder de leden verspreid middels bcc:  om mailadressen niet aan alle leden ten toon te spreiden. In de nieuwsbrieven kunnen mogelijk  namen en/of foto’s van leden staan. De lesindeling hangt openbaar op de manege. Hierop staat  alleen uw naam. Mocht u dat niet wenselijk vinden, dan kunt u dat aangeven bij het secretariaat van  PSV via mail info@psvkampen.nl